Kamēr saule spīd

 

Dziesmas vārdi

 1. 1. Ak, cik daudz vēl jāpaveic,

  Kamēr saule spīd,

  Klausot tam, ko Dievs man teic,

  Kamēr saule spīd!

  Dīkās domas projām dzīšu,

  Čakli darbus padarīšu,

  Pienākumus izpildīšu,

  Kamēr saule spīd!

 2. 2. Mīļus vārdus vēlos teikt,

  Kamēr saule spīd,

  Žēlsirdīgus darbus veikt,

  Kamēr saule spīd.

  Uzmeklēšu noklīdušos,

  Mierināšu bēdu māktos,

  Lūdzot, lai tiem labi klātos,

  Kamēr saule spīd!

 3. 3. Dzīvojot uz pasaules,

  Kamēr saule spīd,

  Vēlos Kristum sekot es,

  Kamēr saule spīd.

  Laikus grēkus nožēlošu,

  Savas kļūdas izlabošu,

  Svētības no Dieva gūšu,

  Kamēr saule spīd!

Vārdi: Josephine Pollard (1834–1892)

Mūzika: William J. Kirkpatrick (1838–1921)