Tai švelnūs įsakymai Jo!

 

Žodžiai

 1. 1. Tai švelnūs įsakymai Jo!

  Tai priesakuos meilės apstu!

  Tad perduokim Viešpačiui savo naštas,

  tikėkime Jo gerumu.

 2. 2. Akies Jo budriai stebimi,

  šventieji gyvena ramiai.

  Visatą išlaikanti Dievo ranka

  vaikus Jo apsaugos tikrai.

 3. 3. Ko rūpesčiuos, baimėj, varge

  turėtų kamuotis širdis?

  Skubėkim prie Viešpaties sosto visi –

  maloniai paguos, atgaivins.

 4. 4. Toks Tėvo gerumas kilnus

  mus lydi dienas ir naktis.

  Prie kojų Jo dėkime savo naštas

  ir šlovinkim Jį giesmėmis.

Žodžiai: Philip Doddridge, 1702–1751.

Muzika: Hans Georg Nägeli, 1773–1836.