O Kayganda ng Templo N’yo, Panginoon

 


Mga Titik

 1. 1. O kayganda ng templo N’yo, Panginoong mahal.

  Kung sa’n sagrado’ng gawain Nating mga Banal.

  Kay inam bigyan ng tulong, Mga yumao na,

  Kan’lang espiritu’y buhay At naghihintay pa.

 2. 2. O kayganda, Panginoon, N’ya ring ebanghelyo.

  Ngayong mga huling araw, Muling ’tinuturo.

  Kayganda ng pananalig, Bunga’y kaligtasan.

  Alay natin sa yumao Nang sangkatauhan.

 3. 3. O kayganda, Panginoon, Pangako N’yong laan.

  Kung wika N’yo ay susundin, T’yak ang kaligtasan.

  Kung mag-anak ay ’binuklod Sa templong sagrado,

  Sila’y kapiling sa walang Hanggang pag-unlad ko.

Titik: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Himig:Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI