Hvor vakkert Herrens tempel er

 


Tekster

 1. 1. Hvor vakkert Herrens tempel er!

  En helligdom på jord,

  der hellige så trofaste

  vil gledes ved hans ord.

  Til dem vi kaller døde, vil

  vi gi en hjelpsom hånd,

  for død er kun en skillevei

  for legeme og ånd.

 2. 2. Hvor vakkert Herrens budskap er,

  det rene, sanne ord,

  i disse dager gjengitt her,

  forkynt igjen på jord.

  Hvor skjønt det gir oss håp og tro

  om frelse til alt kjød

  og setter opp en kjærlig bro

  som favner grav og død.

 3. 3. Hvor vakkert der hans løfter gror,

  vi vokse kan i tro,

  opphøyet leve ved hans ord

  i evig ungdom god,

  besegles der i hellighet

  i templets vakre rom,

  en fremgang som vi her ei vet,

  i Herrens helligdom.

Tekst: Frank I. Kooyman, 1880 –1963. © 1948 IRI

Musikk: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI