Heliga och sköna tempel

 


Sångtexter

 1. 1. Heliga och sköna tempel uppå Sions höjder stå.

  De som templets löften hålla, Faderns rike ärva få.

  Templets helga portar bjuda oss till stilla frid och bön.

  Löftets barn där troget verka uti helgad stund så skön.

 2. 2. Nådige och gode Fader, rena våra hjärtan då.

  Helga vår mission och handling i ditt hus, närhelst vi gå,

  till dess våra nära kära ha beseglats till oss här,

  i förbund av evig kärlek till ditt pris, o Fader kär.

 3. 3. Sjungen lov, I himlens körer, och du mänskosjäl, o sjung

  jubelhymner, evigt sköna, till Emanuel, vår Kung!

  Låt i glädje bergen ropa, dalarna sig fröjda må.

  Fängslet öppnar sina portar, och de fångna fria gå.

Text: Archibald F. Bennett, 1896–1965. © 1948 IRI

Musik: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI