Li santil ochoch chi tzuul

 


Lyrics

 1. 1. Li santil ochoch chi tzuul

  Saʼ Sion kʼutkʼu xkutan.

  Xbʼe taqenaqil loqʼal,

  Reetalil xrahom Aʼan.

  Nokoxbʼoq li rokebʼaal

  Chi hilank ut chi tijok.

  Joʼ ralal li yeechʼinbʼil,

  Re xkʼulbʼal kʼanjel tooʼok.

 2. 2. QaYuwaʼ, at aj uxtaan,

  Xsaqal ru qachʼool chakʼe.

  Chooʼusaaq saʼ laa kʼanjel

  Re kolok li kʼeebʼil qe,

  Toj reetal chi junelik

  Tzʼaptzʼooqo saʼ junajil;

  Saʼ choxa joʼ junkabʼal

  Toobʼichanq chanimankil.

 3. 3. Saʼ choxa chaq chexbʼichanq

  Re li Rey Emanuel;

  Chenima xloqʼal Aʼan

  Eerochbʼeen laj paabʼanel.

  Kaw, ex tzuul, chejap eere,

  Ex taqʼa, sahaq wanqex,

  Ex chahim cheye resil:

  Ak teʼachʼabʼaaq li preex.

Raatinul: Archibald F. Bennett, 1896–1965. © 1948 IRI

Xyaabʼal: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI