Viņš mira, Glābējs nomira!

Dziesmas vārdi

 1. 1. Viņš mira, Glābējs nomira!
  Un Dieva ļaudis raudāja,
  Aiz bēdām zeme trīcēja
  Zem dziļas tumsas aizsega.
 2. 2. Ak, svētie, lejiet asaras!
  Viņš nesis mūsu ciešanas
  Un Savas svētās asinis
  Par mūsu grēkiem izlējis.
 3. 3. Tik ļoti Viņš mūs mīlēja,
  Ka skaudrās sāpēs nomira.
  Te pēkšņi nāca līksma vēsts —
  Ir augšāmcēlies Dieva Dēls!
 4. 4. Ak, nāve, kur tavs dzelonis?
  Tas Kungs ir kapu atstājis
  Un, Debess pulku pavadīts,
  Pie Tēva kāpis debesīs.
 5. Vārdi: Isaac Watts (1674–1748), pārv. Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).
  Mūzika: George Careless (1839–1932)