Ua Tafa Ata o le Ao mo Samoa

 


Upu [o le Pese]

 1. 1. Ua tafa ata o le ao mo Samoa;

  E le toe pouliuliai nei.

  O le agelu sa iloa e Ioane,

  Ua lele mai ma le tala lelei.

 2. 2. Ua ma‘eu lava o le taeao manuia,

  Sa valo‘ia e perofeta tuai.

  E tala‘i atu i nu‘u uma lava,

  Ma sa Iutaia ia latou o mai.

 3. 3. Ua tupu tele o le nu‘u naumati;

  O punavai ua tafe ai nei.

  Lagi mai e mauga o pese ‘oli‘oli;

  Fa‘afetai tele le Ali‘i lelei.

 4. 4. Tau fai vivi‘i ai o atunu‘u uma;

  Ua fa‘atuina le tala lelei.

  Ua uma taua ma misa sa faia;

  Tau fai pepese ma fa‘afetai.

Upu: Thomas Hastings, 1784–1872

Fati: Edwin F. Parry, 1850–1935