Ua Tafa Ata o le Ao mo Samoa

Upu [o le Pese]

 1. 1. Ua tafa ata o le ao mo Samoa;
  E le toe pouliuliai nei.
  O le agelu sa iloa e Ioane,
  Ua lele mai ma le tala lelei.
 2. 2. Ua ma‘eu lava o le taeao manuia,
  Sa valo‘ia e perofeta tuai.
  E tala‘i atu i nu‘u uma lava,
  Ma sa Iutaia ia latou o mai.
 3. 3. Ua tupu tele o le nu‘u naumati;
  O punavai ua tafe ai nei.
  Lagi mai e mauga o pese ‘oli‘oli;
  Fa‘afetai tele le Ali‘i lelei.
 4. 4. Tau fai vivi‘i ai o atunu‘u uma;
  Ua fa‘atuina le tala lelei.
  Ua uma taua ma misa sa faia;
  Tau fai pepese ma fa‘afetai.
 5. Upu: Thomas Hastings, 1784–1872
  Fati: Edwin F. Parry, 1850–1935