Святи Боже в небесата

 


Текстове

 1. 1. Святи Боже в’небесата, към Сион Ти погледни.

  Пеем днес за радостта, която ни дарявяш Ти.

  Прекаран на земята с’Тебе даже ден един,

  носи радост, носи бодрост колкото хиляда дни.

 2. 2. Ако можех да живея, да изпитам радостта

  там във Твоя светъл дом, о, Боже на благодатта,

  не ще ме изкушават шатрите на леността,

  за да се отдалечавам аз от Твоята врата.

 3. 3. Бог е слънце в’светло утро,Той за нас е и деня.

  Той е сигурен и здрав щит, пази светлия ни път,

  от всички нападения на ада и греха,

  от страха във нас и страшните съблазни на врага.

 4. 4. Щедро Бог ни подарява всяка нужна благодат

  и със слава увенчава всеки Свой чудесен дар.

  Той дава ни със обич всички хубави неща.

  Със благослов възнаграждава всяка праведна душа.

 5. 5. Боже наш, Царю всесилен, свят носител на властта,

  Теб покорни са безбройни светли войнства в’небеса.

  От Тебе бягат в’ужас войнствата на Сатана,

  но блажени уповават на Теб Твоите чеда.

Текст: Айзък Уотс, 1674–1748 г.

Музика: Джозеф Дж. Дейнз, 1851–1920 г.