Aruga ng Diyos

Mga Titik

 1. 1. T’wing aking natatanaw
  Ang pagsikat ng araw,
  Pag- ibig ay gunita
  Sa langit galing t’wina.
 2. 2. Diyos Ama, ako’y dinggin,
  Salamat ko’y tanggapin.
  Sa arugang kay ingat
  Na handog N’yo sa lahat.
 3. Titik: Marie C. Turk. © 1951 IRI
  Himig: Willy Reske, 1897–1991. © 1951 IRI