Te here o te Atua

Lyrics

 1. 1. ’Ia hi’o vau i te rā,
  ’ua ha’amata te ao.
  Feruri ihora vau
  i tō te Fatu here.
 2. 2. Tō’u Metua here!
  Māuruuru vau ia ’Oe,
  nō te ha’apa’ora’a i
  tā ’oe mau tamari’i.
 3. D’après le texte anglais de Marie C. Turk. © 1951 IRI
  Musique de Willy Reske, 1897–1991. © 1951 IRI