Dievas rūpinas mumis

Žodžiai

 1. 1. Teka saulė pamažu,
  aušta rytas – kaip gražu!
  Tai man primena kasdien
  Dievo meilę mums visiems.
 2. 2. Tėve žemės ir dangaus,
  noriu padėkoti Tau:
  Tavo meilė, išmintis –
  tarsi saulė mūs širdims.
 3. Žodžiai: Marie C. Turk. © 1951 IRI
  Muzika: Willy Reske, 1897–1991. © 1951 IRI