Diyos ang Gabay

 


Mga Titik

 1. 1. Sa langit, ating dalangin:

  Diyos ang gabay;

  Layuning dakila’y atin:

  Diyos ang gabay.

  Kabutiha’y nakatala,

  Tagumpay ang s’yang biyaya:

  Diyos ang gabay,

  Diyos ang gabay.

 2. 2. Ulitin, ating pagsamo:

  Diyos ang gabay;

  Masawi ma’y ’di susuko:

  Diyos ang gabay.

  Tulad ng mga mabuti,

  Mabigo ma’y mal’walhati:

  Diyos ang gabay,

  Diyos ang gabay.

 3. 3. Matatag at matiisin:

  Diyos ang gabay;

  Panganib ay susuungin:

  Diyos ang gabay.

  Pagsubok, ’di alintana,

  Langit ang matatamasa:

  Diyos ang gabay,

  Diyos ang gabay.

Titik: William E. Hickson, 1803–1870

Himig: Ernst Moritz Arndt, 1796–1860