Sanningens och maktens Gud

Sångtexter

 1. 1. Sanningens och maktens Gud,
  hjälp oss lyda dina bud.
  Vägled våra tankars gång,
  stärk vår flit i bön och sång.
 2. 2. Visdomens och dygdens Gud,
  i vår ungdom, dina bud
  lär oss följa och förstå,
  och den smala vägen gå.
 3. 3. Gud barmhärtig, skänk vår själ
  nåd och kärlek, frid och väl.
  Hjälp oss ödmjukt tjäna dig,
  vandra livets rätta stig.
 4. Text: Wallace F. Bennett, 1898–1993. © 1948 IRI
  Musik: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI