Sanningens och maktens Gud

 


Sångtexter

 1. 1. Sanningens och maktens Gud,

  hjälp oss lyda dina bud.

  Vägled våra tankars gång,

  stärk vår flit i bön och sång.

 2. 2. Visdomens och dygdens Gud,

  i vår ungdom, dina bud

  lär oss följa och förstå,

  och den smala vägen gå.

 3. 3. Gud barmhärtig, skänk vår själ

  nåd och kärlek, frid och väl.

  Hjälp oss ödmjukt tjäna dig,

  vandra livets rätta stig.

Text: Wallace F. Bennett, 1898–1993. © 1948 IRI

Musik: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI