Varenais un dižais Dievs

 


Dziesmas vārdi

  1. 1. Varenais un dižais Dievs, palīdzi mums mainīties,

    Mūsu sirdis attīri Sava Gara ugunī!

  2. 2. Patiesais, visgudrais Dievs, palīdzi Tev tuvoties,

    Kalpojot kopš mazotnes, tuvāk lai ik solis nes!

  3. 3. Žēlastības pilnais Dievs, palīdzi mums atgriezties!

    Lai Tavs Gars mūs uzrunā, vada, svētī, pasargā!

Vārdi: Wallace F. Bennett (1898–1993). © 1948 IRI

Music: Tracy Y. Cannon (1879–1961). © 1948 IRI