ʻOku ʻAlu Fano ʻa e ʻOtua

 


Lyrics

 1. 1. ʻOku ʻalu fano ʻa e,

  ʻOtua he anga,

  Fakamisiteli ke fai,

  Ngāue fakaofo.

 2. 2. ʻOku fokotuʻu Hono,

  Topuvaʻe ʻi he,

  Ngaahi tahi pea heka,

  ʻI he ngaahi afa.

 3. 3. ʻOku loloto he vaí,

  Vai kilukilua,

  ʻA e poto taʻe mole,

  ʻOkú ne foaki.

 4. 4. Pea loto-mālohi ai,

  ʻA e kakai tui,

  ʻI he tāpuaki ʻofa,

  Maʻanautolu.

 5. 5. ʻOua ʻe tui vaivai

  He ngāue ʻa e ʻEiki

  Ka ke tui mālohi pē

  Ki Heʻene ʻofa.

 6. 6. Ko e ʻOtua pē ko ia

  Te Ne fakahā pē

  Pea toki mahino ai

  ʻA e meʻa kotoá.

Fakaleá: William Cowper, 1731–1800

Fakatuʻungafasí: William B. Bradbury, 1816–1868