Guds väg i dunkel ofta går

 


Sångtexter

 1. 1. Guds väg i dunkel ofta går

  men för till källan klar.

  I havens djup vi se hans spår,

  på stormens sky han far.

 2. 2. Hans vilja är vårt väl; ett ljus

  i nattens djup han är;

  en molnstod, som från

  jordens grus oss för till himlens sfär.

 3. 3. Guds folk, med mod omgärda dig,

  det moln du fruktar mest

  blott döljer kärlek innerlig,

  dess flod en glädjefest.

 4. 4. O mänska, klandra icke Gud,

  då dagen mörk sig ter.

  Se, bakom tuktans stränga bud

  mjukt fadersblicken ler.

Text: William Cowper, 1731–1800

Musik: William B. Bradbury, 1816–1868