Пратеници на небето, обходете вий света

 

Текстове

 1. 1. Пратеници на небето,

  обходете вий света.

  Разкажете – ангел славен

  слезе тук от небеса –

  славен, мощен,

  славен, мощен

  със послание за нас.

 2. 2. Посетете всеки климат,

  всяко племе и страна

  и на всички възвестете

  Божията истина,

  че словата, че словата

  в’древна слава пак блестят.

 3. 3. Святите слова носете,

  нека бликне радостта.

  И езичник, и юдеин

  нека чуе днес вестта.

  И словата, и словата

  по земята да ехтят.

 4. 4. Семена добри пръснете

  върху цялата земя.

  Снопите вий съберете

  Иехова ще е с’вас.

  И с’Исус вий, и с’Исус вий

  ще царувате в’света.

Текст: Джон Тейлър, 1808–1887 г.

Музика: Лерой Дж. Робъртсън, 1896–1971 г. © 1948 IRI