Mea hanahana te ’oire tumu o Enoha

Lyrics

 1. 1. Mea hanahana te ’oire tumu o Enoha;
  I reira ’ua ’ite te feiā mo’a i te Fatu;
  I reira tē vai ra te here ’e te fa’aro’o;
  I reira ’ua ’āmui tāhō’ē te mau ta’ata.
 2. 2. ’Ua ha’apa’o rātou (i) te ture tiretiera;
  Adamu Onidi Ahamana te ’Ō ’Ēdene.
  ’Aita te ’ino ’e te nounou e vai ra i reira.
  ’Ua ha’amaita’i-noa-hia rātou ato’a.
 3. 3. ’Ana’ana mai ’o Ziona mai te mahana rā,
  ’E tē rūrū nei te feiā ’ino ma te māere.
  ’Ua taui tō rātou huru, ’e ’ua pe’e rātou
  I te Fatu, ’e ’ua hōpoihia i te ra’i.
 4. 4. ’Ia ho’i mai te Fatu ’e tō Ziona ato’a,
  E ’ite mata tātou i te tahi ’e te tahi.
  E fa’ahuru-’ē-hia te fenua nei ’ia
  riro te reira mai te ’Ō i ’Ēdene te huru.
 5. D’après le texte anglais de William W. Phelps, 1792–1872
  Mélodie hollandaise, env. 1710