Dziesmu dziesmās cildināta

 

Dziesmas vārdi

 1. 1. Dziesmu dziesmās cildināta —

  Ēnoha pilsēta, Ciāna,

  Kur ar Dievu gaismas ceļos

  uzticīgie staigāja.

  Vienotība, tikumība,

  gudrība tur valdīja,

  Tuvāko kā sevi pašu

  Dieva ļaudis mīlēja.

 2. 2. Ciāna tai vietā plauka,

  kur reiz bija Ēdene.

  Zuda, baušļus ievērojot,

  ļauno spēku ietekme.

  Kā no pārpilnības raga

  svētības tie saņēma,

  Labklājībā, pārticībā,

  Dieva mierā dzīvoja.

 3. 3. Tā kā debess jumā saule —

  Ciānas torņi mirdzēja,

  Ļaunie, redzot cēlo spozmi,

  trīcēja un drebēja.

  Uzticīgie Dieva svētie

  visā Kristum sekoja,

  Tādēļ pilsētu, tās ļaudis

  debesīs Dievs paņēma.

 4. 4. Līdz ar Kristu atgriezīsies

  Ēnoha pilsēta, Ciāna,

  Prieka pilna satikšanās

  Dieva svētos sagaida.

  Tad kā Ēdene būs zeme,

  svētīs Savus ļaudis Kungs —

  Visu patiesību atklās,

  zināšanas dāvās mums.

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872)

Mūzika: holandiešu melodija, ap 1710. g