Песни се пеят днес за Сион

 

Текстове

 1. 1. Песни се пеят днес за Сион,

  красивия град на Енох във древността.

  Ходели с’Бог по улици златни

  там съвършените праведни чеда.

  Вяра, любов и мъдрост –

  дарби Божии там събрани били.

  Ум и сърце едно имали,

  обичали ближните като себе си.

 2. 2. Слаб и безсилен бил Сатана,

  те спазвали селестиалния закон.

  Тъй като във Адам–онди–Ахман бил е Едем

  и издигал се Сион,

  никой не бил във плен на злото

  и за богатство не е ламтял,

  пир от благословии небесни

  техните дни с’мир и здраве увенчал.

 3. 3. Кулите на Сион са блестяли тъй

  както слънцето в’светлото небе,

  а нечестивите във почуда

  тръпнещи в’горест и страх били са те.

  Следвали своя Вожд със чиста вяра

  и съвършени дела.

  И тъй градът отишъл в’небето,

  а пък светът казал: „Сион отлетя“.

 4. 4. Господ със Сион ще се завърне,

  всички ще чуем на стражата вика.

  Ще сме събрани, ще сме единни,

  всичко ще видим със радостни сърца.

  С’ангелите ще сме и Господ.

  Своите Си ще благослови.

  Като Едем земята ще бъде,

  там ще живеят избраните души.

Текст: Уилиям У. Фелпс, 1792–1872 г.

Музика: Холандска мелодия, ок. 1710 г.