Fader, vi synger i ydmykhet

Tekster

 1. 1. Fader, vi synger i ydmykhet,
  takker deg for all din kjærlighet,
  for den beskyttelse du vil gi
  alle som lover å stå deg bli.
  Motta vår takk for ditt sanne ord
  og lyset som gir oss glede stor.
  Du evangeliet har oss bragt,
  vi nå med deg har gjort evig pakt.
 2. 2. Må våre bønner din trone nå,
  hvor du med kjærlighet vil forstå.
  Fader, led oss på den rette sti
  så vi for evig deg trofast bli!
  Takk for din godhet og nåde stor,
  styrk oss i troen på dine ord.
  Lovsang fra hjertene sendes ut,
  priser deg evig, o allmakts Gud.
 3. Tekst og musikk: Evan Stephens, 1854–1930