Отче небесни, с радост пеем днес

Текстове

 1. 1. Отче небесни, с’радост пеем днес –
  благодарим Ти за любовта.
  С’бдителна грижа и със благодат
  обсипваш Ти Своите чеда.
  Святата евангелска светлина
  изпълва нас със наслада сега.
  С’радост избрахме по-добрата част.
  Ликуват днес нашите сърца.
 2. 2. Песните ни да се издигнат днес
  там горе във Твоите дворци.
  Както си хранил верните, сега
  с’хляб и със знание нас нахрани.
  Мека от пътя не се отклоним
  прости ни грешките на младостта.
  Отче наш, песните ни приеми,
  Теб славим със радостни сърца.
 3. Текст и музика: Ивън Стивънс, 1854–1930 г.