Synes vägen dig lång

 

Sångtexter

 1. 1. Synes vägen dig lång, är den stenig och trång,

  ger dig tistel och törne besvär?

  Har du tröttnat att gå, är du modfälld också?

  Var dock orädd – till målet det bär.

 2. 2. Är ditt hjärta beklämt, har till vemod det stämt

  din tanke och nedtyngda själ?

  Var dock modig och glad, Gud dig hjälper åstad,

  snart du målet skall nå – allt är väl.

 3. 3. Tynger smärta ditt bröst, kväver gråten din röst?

  Snart du gläds uti hjärta och sinn.

  Se, det strålande land vid en blomstrande strand,

  tag hans hand och med honom gå in!

Text: Joseph Fielding Smith, 1876–1972

Musik: George D. Pyper, 1860–1943