Mangagsilapit sa Kanya

 

Mga Titik

 1. 1. Nilalakbay ko ang gabi,

  Kapag ako’y nag-iisa,

  At sa ilalim ng bituin,

  Ang Diyos aking nadarama.

  Ako’y sasamo’t luluhod,

  At sa ’king puso’y may tugon.

  Pasanin ko’y nawawala,

  At ang puso’y sumisigla.

 2. 2. Sa t’wing ako’y mayro’ng asam

  At sa Kanya’y sumasamo

  Kasaguta’y ’di mamasdan,

  Ngunit batid sa ’king puso.

  Bisig man N’ya’y ’di madama

  Sa pagsalanta ng unos,

  Ako’y ligtas kung sa Kanya

  Ay mananalig nang lubos.

 3. 3. Anupaman ang suungin,

  O ang magbanta sa akin,

  Ako’y Kanyang ’nililigtas,

  S’ya ang tanggulan kong angkin.

  Sa Kanya ay magsilapit,

  Kayong mga naninimdim,

  Kayong hanap ay pahinga,

  Mangagsilapit sa Kanya!

Titik: Theodore E. Curtis, 1872–1957

Himig: Hugh W. Dougall, 1872–1963