Kom, du sälla dag utlovad

Sångtexter

 1. 1. Kom, du sälla dag utlovad,
  kom och sprid ditt milda ljus!
  Israel ej mer skall skingras.
  Glädjerop från Faderns hus,
  Hosianna, Hosianna,
  stiga skall i mäktigt brus!
 2. 2. O, hur länge skall din vrede
  mot ditt folk bestå idag?
  Vänd all synd nu bort ifrån dem,
  de dock älskar rättvis lag.
  Herre Konung, Herre Konung,
  skänk dem frihetens behag.
 3. 3. Måtte snart din Ande leda
  Jakobs barn till verksam tro!
  På dess vantro och förskingring
  gör ett slut och skänk dem ro!
  O Messias, vår Messias,
  låt ditt folk i Sion bo!
 4. Text: From Pratt’s Collection, ca. 1830, alt.
  Musik: A. C. Smyth, 1840–1909