Ела, о, славен ден

 


Текстове

 1. 1. Ела, о, славен ден и озари ни с’лъчите си.

  Разпръснатите овце ти във стадото прибери.

  Осанна, Осанна в’един глас ще викат те с’радост.

 2. 2. О, Господи, дълго ли гневът Ти над нас ще гори?

  Изкупи Своя народ, греховете му Ти прости.

  Царю на Израил, ела, от греха ни отвърни.

 3. 3. Своя свят животворящ Дух на Яков Ти изпрати.

  И на неверието им със милост бърз край сложи.

  Господи, Месия, царувай! Велик Княз на мира.

Текст: От Pratt’s Collection, ок. 1830 г., изм.

Музика: А. С. Смит, 1840–1909 г.