ขอพระพรเบื้องบนลงมา

เนื้อร้อง

 1. 1. ขอพระพรเบื้องบนลงมาให้

  ใจข้าท่วมท้นด้วยพระคุณ

  ธารแห่งเมตตาไหลรินเรื่อยไป

  ให้เราแซ่ซ้องพระการุณ

  ให้ข้าขับร้องทำนองบทเพลง

  ที่เบื้องบนเห่กล่อมถวาย

  ข้ายืนอยู่บนศิลามั่นคง

  คือพระองค์ผู้รักมากมาย

 2. 2. โอ้พระคุณทรงช่วยให้รอดมา

  จนเดี๋ยวนี้ข้ายังอาศัย

  พระเมตตาผูกพันข้าเป็นนิจ

  ทั้งจิตใจมั่นในพระทัย

  องค์พระเจ้าข้านี้หลงผิดไป

  แม้จากพระองค์ที่ข้ารัก

  โปรดรับดวงใจข้าและประทับ

  ไว้กับพระในที่พำนัก

เนื้อร้อง : รอเบิร์ท รอบินสัน

ทำนอง : จอห์น ไวท์