ขอพระพรเบื้องบนลงมา

เนื้อร้อง

 1. 1. ขอพระพรเบื้องบนลงมาให้
  ใจข้าท่วมท้นด้วยพระคุณ
  ธารแห่งเมตตาไหลรินเรื่อยไป
  ให้เราแซ่ซ้องพระการุณ
  ให้ข้าขับร้องทำนองบทเพลง
  ที่เบื้องบนเห่กล่อมถวาย
  ข้ายืนอยู่บนศิลามั่นคง
  คือพระองค์ผู้รักมากมาย
 2. 2. โอ้พระคุณทรงช่วยให้รอดมา
  จนเดี๋ยวนี้ข้ายังอาศัย
  พระเมตตาผูกพันข้าเป็นนิจ
  ทั้งจิตใจมั่นในพระทัย
  องค์พระเจ้าข้านี้หลงผิดไป
  แม้จากพระองค์ที่ข้ารัก
  โปรดรับดวงใจข้าและประทับ
  ไว้กับพระในที่พำนัก
 3. เนื้อร้อง : รอเบิร์ท รอบินสัน
  ทำนอง : จอห์น ไวท์