Līksmosim!

Dziesmas vārdi

 1. 1. Līksmosim, jo Kungs un Ķēniņš ļaudis uzrunā,
  Patiesības gaismā visiem ceļu parāda!
  Prieka vēsts no debess plūst, Iepriecinot visus mūs.
  „Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!
 2. 2. Dieva vēstneši no jauna zemi apmeklē,
  Patiesību pasludinot visā pasaulē.
  Cilvēce lai uzklausa — Šis ir ceļš un dzīvība!
  „Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!
 3. 3. Dižais Kristus mūsu Glābējs, ļaudis atpestī,
  Mīlestībā uzrunājot mūs no debesīm.
  Viņa roka varenā Vada mūs un pasargā.
  „Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!
 4. Vārdi un mūzika: Tracy Y. Cannon (1879–1961), pielāg.
  © 1948 IRI