Līksmosim!

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Līksmosim, jo Kungs un Ķēniņš ļaudis uzrunā,

  Patiesības gaismā visiem ceļu parāda!

  Prieka vēsts no debess plūst, Iepriecinot visus mūs.

  „Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!

 2. 2. Dieva vēstneši no jauna zemi apmeklē,

  Patiesību pasludinot visā pasaulē.

  Cilvēce lai uzklausa — Šis ir ceļš un dzīvība!

  „Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!

 3. 3. Dižais Kristus mūsu Glābējs, ļaudis atpestī,

  Mīlestībā uzrunājot mūs no debesīm.

  Viņa roka varenā Vada mūs un pasargā.

  „Ozianna!“ — skandēsim, Kristus Vārdu slavēsim!

Vārdi un mūzika: Tracy Y. Cannon (1879–1961), pielāg.

© 1948 IRI