Līksmi dosimies mēs

 

Dziesmas vārdi

 1. 1. Līksmi dosimies mēs, kurp mūs sauc Dieva Dēls!

  Vai tas rīts, vakars vēls, ceļš lai turpinās, kamēr Glābējs nāks!

  Līksmi darīsim mēs, ko mums liek Dieva Dēls!

  Talantus izkopsim,

  Mīlot čakli strādāsim, uz To Kungu cerēsim,

  Mīlot čakli strādāsim, uz To Kungu cerēsim.

 2. 2. Dzīves mirklis tik īss, tas tik drīz pagaisīs!

  Tā kā zieds noplūkts vīst, tā kā sapnis skaists pamostoties gaist.

  Mūžība tuvojas, Pestītājs atkal nāks,

  Un tik drīz, ai, cik drīz

  Visiem ļaudīm atausīs gaišais tūkstošgades rīts,

  Visiem ļaudīm atausīs gaišais tūkstošgades rīts.

 3. 3. Kaut mēs varētu sveikt Dieva Dēlu un teikt:

  „Kungs, es Tev kalpoju, darbu paveicu, cīņu pabeidzu!“

  Ak, kaut teiktu tad Kungs vārdus jaukākos mums:

  „Godam Man kalpoji,

  Tagad balvu saņemsi un ar Mani valdīsi,

  Tagad balvu saņemsi un ar Mani valdīsi!“

Vārdi: Charles Wesley (1707–1788)

Mūzika: piedēvēta James Lucas (dz. 1726)