Nāciet līdz! Nāciet līdz!

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

  Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

  Vien mīlot, ar piemēru varēsim mēs

  Pārvest tuvākos mājās, kur mīt Debess Tēvs.

 2. [Chorus]

  Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

  Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

  Nāciet līdz! Nāciet līdz! Visus aicinām mēs.

  Lai, taisnīgi dzīvojot, sakauts tiek grēks!

 3. 2. Ak, cik jauki skan vārdi, ko saka Tas Kungs,

  „Jel nāciet pie Manis!“ Viņš aicina mūs.

  Kā dziedina, atbrīvo Glābēja spēks

  Dienās turpmākās vēlamies pieredzēt mēs.

 4. 3. Ja ar laipnību vadīsim citus ik dien’,

  Ne pūloties piespiest, tik aicināt vien,

  Tad sekos mums brāļi un garīgi augs,

  Tad uz pasaules sirsnīga draudzība plauks.

Vārdi: William Willes (1814–1890)

Mūzika: A. C. Smythm (1840–1909)