มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า

 


เนื้อร้อง

 1. 1. มาเถิดท่านบุตรพระเจ้าผู้เอาฐานะปุโรหิต

  ไปรวมผู้คนพระคริสต์แผ่พระกิตติคุณนิรันดร์

  เริ่มแล้วคือการงานยุคสุดท้าย

  เพื่อรวมอิสเรลกระจายเข้ากัน

  และนำเขากลับไซอันเพื่อสรรเสริญลูกแกะ

 2. 2. มาเถิดแกะที่กระจายและหมายฟังเสียงผู้เลี้ยงท่าน

  ยามเก็บเกี่ยวพรตระการซึ่งโบราณเผยไว้นานวัน

  ศาสดาทำนายไว้นานมา

  ท่านจะถูกพากลับฝูงราชัน

  และนำกลับบ้านไซอันเพื่อสรรเสริญลูกแกะ

 3. 3. กลับใจรับบัพติศมาให้บาปชีวาท่านผันผ่าน

  และกระหายพระวิญญาณแล้วท่านจะรวมเป็นเดียวกัน

  วางความกังวลท่านที่พระองค์

  พระจะทรงฟังสวดอ้อนวอนนั้น

  และนำกลับบ้านไซอันเพื่อสรรเสริญลูกแกะ

 4. 4. คราโศกเศร้าท่านผ่านพ้นและทุกข์ทนท่านอันตรธาน

  วิญญาณท่านจะทะยานรอคอยการฟี้นคืนชีวัน

  แล้วท่านจะเนาเบื้องพระบาทา

  รื่นรมย์อุราดังอยู่สวรรค์

  หนี่งพันปีในไซอันเพื่อสรรเสริญลูกแกะ

เมื้อร้อง : ธอมัส เดเวนพอร์ท, 1815–1888

ทำนอง : ออร์สัน แพรทท์ อิวอิช, 1851–1932

หนังสือ
หนังสือเพลงสวด
เพลงสวดบทเพลงที่
159
ดนตรี
ออร์สัน แพรทท์ อิวอิช, 1851–1932
เนื้อหา
ธอมัส เดเวนพอร์ท.
พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธ สัญญา 33:5–11, หลักคำสอนและพันธ สัญญา 133:7–8, 56
จังหวะ
6 7 6 7 8 8 11
หัวข้อ
การรวบรวมเชื้อสายอิสราเอล, งานเผยแผ่ศาสนา, บัพติศมา, พระเยซูคริสต์–การเสด็จมาครั้งที่สอง, พระเยซูคริสต์–ผู้เลี้ยงแกะ, มิลเลเนียม, ไซอัน
ทำนอง
Davenport
ภาษา
Bahasa Indonesia
Mari Anak Allah (Buku Nyanyian Pujian)
141
Dansk
Kom, alle I Guds mænd (Salmebog)
202
Deutsch
Das Volk des Herrn (Gesangbuch)
208
English
Come, All Ye Sons of God (Hymns)
322
Español
Venid, los que tenéis de Dios el sacerdocio (Himnario)
206
Français
Que tous les fils de Dieu (Cantiques)
204
Gagana Samoa
O Mai, Alo o le Atua (Viiga)
200
Italiano
O figli del Signor (Innario)
200
Latviešu Valoda
Ak, Dieva Dēli! (Garīgo dziesmu grāmata)
200
Lea Fakatonga
Mou Haʻu Kātoa Mai
204
Lietuvių Kalba
Šen, sūnūs Dievo (Giesmynas)
187
Magyar
Isten hű fiai (Himnuszoskönyv)
205
Norsk
Kom, alle I Guds menn (Salmebok)
197
Português
Ó Filhos do Senhor (Hinário)
201
Q'eqchi'
Ex winq re li Qaawaʼ
205
Reo Tahiti
’A haere mai ’outou, ’e te mau tamāroa
197
Română
Fii ai lui Dumnezeu, ce-ați primit preoția (Imnuri)
205
Suomi
Te pojat Jumalan (Laulukirja)
195
Svenska
O kommen, I Guds män (Psalmboken)
201
Tagalog
Mga Anak ng Diyos (Himnaryo)
200
Български
На Бога синове, свещеници, вървете (Сборник химни)
197
Русский
В путь, Божии сыны (Книга гимнов)
205
Українська
Хвала Христу (Збірник гімнів)
199
한국어
신권을 받은 자 하나님의 아들아 (찬송가)
199
日本語
神権持つ子らよ (賛美歌集)
199