Kom, alt Guds folk som bor på jord

 


Tekster

 1. 1. Kom, alt Guds folk som bor på jord,

  stem i med jubelsang!

  For vår Forløsers kjærlighet

  vi prise vil med sang,

  for vår Forløsers kjærlighet

  vi prise vil med sang.

 2. 2. Han elsket oss og døden led,

  vi det ei glemme må.

  Han lærte oss den rette vei

  og sa: «Kom, følg med meg!»

  Han lærte oss den rette vei

  og sa: «Kom, følg med meg!»

 3. 3. Den rette, smale vei vi fant,

  så la oss fremad gå!

  Og herlighet som solens glans

  hos Kristus vil vi få,

  og herlighet som solens glans

  hos Kristus vil vi få.

 4. 4. I himmelkor vi synge skal

  vår Frelsers lov og pris,

  og sekler rinner uten tall,

  fullendt på Herrens vis,

  og sekler rinner uten tall,

  fullendt på Herrens vis.

Tekst: William W. Phelps, 1792–1872

Musikk: William B. Bradbury, 1816–1868