Krist stod opp av døde

Tekster

 1. 1. Krist stod opp av døde i påskemorgenrøde!
  Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:
  Ære være Gud i det høye!
 2. 2. Krist stod opp av døde, nu sonet er vår brøde!
  Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:
  Ære være Gud i det høye!
 3. 3. Krist stod opp av døde, i himlen vi ham møte!
  Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:
  Ære være Gud i det høye!
 4. Tekst: Nikolai Frederik Severin Grundtvig, 1783–1872
  Musikk: Ludvig Mathias Lindeman, 1812–1887