Adhikain Ninyo’y Ituloy

 


Mga Titik

 1. 1. — ’Singtibay ng kabundukan,

  May paninindigan,

  Sa itinatag na saligan

  Dito sa ating bayan;

  Saligang dangal, kabutihan

  At pananampalataya,

  Sa Diyos na dinadakila

  Dito sa ’ting lupa.

 2. [Chorus]

  Ang disyerto’y umaawit:

  Adhikain ninyo’y ituloy!

  Sa bundok man ay rinig din:

  Adhikain ninyo’y ituloy!

  Bandila’y ating tangan,

  Sa umaga’y susulong.

  O kabataang pangako,

  Adhikain ninyo’y ituloy!

 3. 2. Kan’lang simulai’y buhayin

  Para sa ’ting Hari.

  Sa Kanya ay ating dadalhin

  Mga awit papuri.

  Ang pamanang sa ati’y iniwan,

  ’Di ginto o kayamanan,

  Sa halip ay isang biyaya:

  Ligayang walang hanggan.

Titik: Ruth May Fox, 1853–1958. © 1948 IRI

Himig: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI