Starka som bergen i Norden

 


Sångtexter

 1. 1. Starka som bergen i Norden,

  modigt och fast vi stå.

  Våra fäder klippan grundat

  att vi Herrens väg må gå.

  På dygdens och ärans klippa

  vi tro på den sanna Gud.

  Det baneret taga vi med oss:

  Vi lyda vill hans bud.

 2. [Chorus]

  Hör hur skogar mäktigt susa:

  Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

  Älv och sjö och strömmar brusa:

  Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

  Höjen vår vajande fana,

  vi gryningen skola nå.

  O, ungdom av ädel härkomst:

  Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

 3. 2. Palatset på klippan vi grundat,

  vi bygga det till vår Gud.

  Och genom vackra salar

  vi höja vår lovsångs ljud.

  Den arvedel han skänkt oss

  mer än dyraste guld är värd.

  I kärlek, hälsa och lycka

  vi se en evig värld.

Text: Ruth May Fox, 1853–1958. © 1948 IRI

Musik: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI