Tumau, Tumau, Pei o Mauga!

 


Upu [o le Pese]

 1. 1. — Tumau, tumau pei o mauga. Loto tetele ai,

  I le fale na fa‘avae, muamua i lenei a‘ai.

  Ua fa‘avae i le fa‘amaoni, I le Ali‘i o le Tamā.

  Ma ia sisi a‘e le fu‘a, i lenei itulā.

 2. [Chorus]

  Ua lagona nei le pese.

  Tutumau, tutumau, tutumau!

  O vanu fo‘i ua tau fai pese.

  Tutumau, tutumau, tutumau!

  Ia u‘u mau nei le fu‘a, ma ‘aua le fa‘avaivai.

  Ae tumau ma fa‘amalosi.

  Tutumau, tutumau, tutumau!

 3. 2. Ia tatou fa‘avae nei i le papa, se fale mo le Ali‘i;

  O ona pa mamalu, tatou te vivi‘i ai.

  O le tofi na latou tu‘u, E lē o ‘oa le olaga nei.

  A‘o manuia e fa‘avavau, pe a tatou tumau.

Upu: Ruth May Fox, 1853–1958. © 1948 IRI

Fati: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI