Så fast som de evige bjerge

 


Tekst

 1. 1. Så fast som de evige bjerge

  skal stålsat vi modigt stå

  på den grund, som fædrene valgte

  for os at bygge på.

  En grundvold af pligt og ære,

  af tro på den sande Gud.

  I triumf de løfted hans banner,

  vandred i ørknen ud.

 2. [Chorus]

  Og vi hører ørknen sjunge:

  Fremad frem! Stadig frem! Altid frem!

  Over bjerg, over dal det runger:

  Fremad frem! Stadig frem! Altid frem!

  Så hæver vi højt vort banner

  mod målet, vort evige hjem.

  Du stærke og stræbende ungdom;

  Fremad frem! Stadig frem! Altid frem!

 3. 2. Og på denne grund vi bygge

  et slot til vor konge stor,

  da skal vore glade sange

  højt lyde ud over jord,

  for arven som de os skænked,

  ej guld eller verdslig pragt,

  men en arv, som varer evigt:

  Glæde og sandheds magt.

Tekst: Ruth Mary Fox, 1853–1957. © 1948 IRI

Musik: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI