Svētā gavēnī

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Uz ceļiem, sirdi salauztu

  mēs lūdzam Tevi, Kungs.

  Šo kluso lūgsnu uzklausi

  un dāvā spēku mums!

 2. [Chorus]

  Jel mielo mūsu dvēseli

  un sirdi piepildi,

  Lai jūtam Tavu klātbūtni

  šai svētā gavēnī!

 3. 2. Kungs, svētī mūs, kad mierinām

  mēs bēdu nomāktos

  Un svešiniekus uzņemam,

  lai maizē dalītos!

 4. 3. Mēs sanākam, lai pateiktos

  par visām svētībām,

  Par Tavu žēlastību, Kungs,

  mēs gribam liecināt.

Vārdi: John Sears Tanner (dz. 1950). © 1985 IRI

Mūzika: James B. Welch (dz. 1950). © 1985 IRI