Le Ali‘i e, Ua Fa‘afetai

 


Upu [o le Pese]

 1. 1. Le Ali‘i e, ua fa‘afetai, i lou Agaga sa auai,

  I au sauniga nei sa fai; Ia aoga pea, ma tumau ai.

  Lo‘u agagae, ia fa‘amanu, I le alofa o Iesu;

  Ia aoga pea a‘u mo Oe, I ni o‘u aso o totoe.

 2. 2. Lo‘u Ali‘i e, ia tago mai; Ia ou iloa ai o mea e fai;

  Ua o‘u lagona lo‘u vaivai; Ia e fesoasoani mai.

  Ia musumusu pea mai, O lou Agaga e tonu ai,

  O faigata ma puapuaga, Ae ou sao atu i luga.

 3. 3. Lo‘u agagae, ia fa‘amanu, I lo‘u Ali‘i o Iesu;

  Ia tia‘i nei o mea sese; Ae saunia mo le nu‘u lelei.

  Fesoasoani pea mai, Ia ou manumalo ai;

  Ae ou sao ai i le a‘ai, O e pa‘ia o lo‘o iai.

Upu ma le Fati: Joseph H. Dean, 1855–1947