Godinām mēs Tevi, ak, Kungs

 

Dziesmas vārdi

 1. 1. Godinām mēs Tevi, ak, Kungs,

  Par to, ko Tu atklāji mums.

  Sirds krūtīs dzied, Debesu Dievs,

  Kad Svētais Gars dvēseli skar.

  Jauki ir vārdi, ko dzirdējām mēs,

  Lūdzam Tev, vadi un māci mūs, Tēvs!

  Palīdzi, Dievs, roku mums sniedz!

  Darīsim mēs to, ko Tu liec.

 2. 2. Redzīgiem būt palīdzi, Tēvs,

  Balvu lai gūt varētu mēs!

  Pilna mums sirds, asaras mirdz.

  Palīdzi, Kungs, to neaizmirst!

  Debesu gaisma lai dvēselē plūst,

  Palīdzi cīņā mums uzvaru gūt!

  Mūžībā tad, žēlīgais Dievs,

  Ieskaus mūs reiz debesu miers.

 3. 3. Dvēsele, cel skatu arvien

  Augšup, kur mīt varenais Dievs!

  Važas lai krīt, ceļš augšup iet,

  Lai svētais Gars atdzimt tev liek!

  Ikdienas gaitās nu dodamies mēs,

  Esi mums līdzās un vadi mūs, Tēvs!

  Šaubas lai gaist, bailes lai zūd,

  Palīdzi, Kungs, tuviem Tev būt!

Vārdi un mūzika: Joseph H. Dean (1855–1947)