ไซอันแสนงามเบื้องบน

 


เนื้อร้อง

 1. 1. ไซอันแสนงามเลิศเบื้องเมืองบน

  เมืองงามที่ฉันรักดังกมล

  ประตูงามขาวแวววาวสุกใส

  พระวิหารงามเป็นแสงนวลใย

  พระถูกประหารณคัลวารี

  เปิดประตูมุกให้ฉันพักพิง

 2. [Chorus]

  ไซอันไซอัน

  แสนงามไซอัน

  สง่างามไซอัน

  ไซอันนครแห่งพระเจ้า!

 3. 2. สวรรค์แสนงามสว่างไสว

  เหล่าเทพงามสวมชุดขาวพราวพราย

  สำเนียงเพลงไพเราะชวนฟังเพลิน

  เคล้าคลอคู่เสิยงพิณซ้องสรรเสริญ

  ที่นั่นฉันจะร่วมร้องเปล่งเสียง

  บูชาแทบบาทพระผู้ช่วยเคียง

 4. 3. มงกุฎแสนงามบนทุกศีรษะ

  ใบปาล์มงามในมือผู้ชนะ

  เสื้อคลุมงามผู้ถูกไถ่สวมใส่

  ทุกคนที่เข้าไปล้วนวิไล

  ฉันเร่งรีบเดินไปโดยเร็วพลัน

  ฉันจะพักพิงนิรันดร์ที่นั่น

เนื้อร้อง : จอร์จ จิลล์, 1820–1880

ทำนอง : โจเซฟ จี. โฟนส์, 1828–1906