ไซอันแสนงามเบื้องบน

เนื้อร้อง

 1. 1. ไซอันแสนงามเลิศเบื้องเมืองบน
  เมืองงามที่ฉันรักดังกมล
  ประตูงามขาวแวววาวสุกใส
  พระวิหารงามเป็นแสงนวลใย
  พระถูกประหารณคัลวารี
  เปิดประตูมุกให้ฉันพักพิง
 2. ไซอันไซอัน
  แสนงามไซอัน
  สง่างามไซอัน
  ไซอันนครแห่งพระเจ้า!
 3. 2. สวรรค์แสนงามสว่างไสว
  เหล่าเทพงามสวมชุดขาวพราวพราย
  สำเนียงเพลงไพเราะชวนฟังเพลิน
  เคล้าคลอคู่เสิยงพิณซ้องสรรเสริญ
  ที่นั่นฉันจะร่วมร้องเปล่งเสียง
  บูชาแทบบาทพระผู้ช่วยเคียง
 4. ไซอันไซอัน
  แสนงามไซอัน
  สง่างามไซอัน
  ไซอันนครแห่งพระเจ้า!
 5. 3. มงกุฎแสนงามบนทุกศีรษะ
  ใบปาล์มงามในมือผู้ชนะ
  เสื้อคลุมงามผู้ถูกไถ่สวมใส่
  ทุกคนที่เข้าไปล้วนวิไล
  ฉันเร่งรีบเดินไปโดยเร็วพลัน
  ฉันจะพักพิงนิรันดร์ที่นั่น
 6. ไซอันไซอัน
  แสนงามไซอัน
  สง่างามไซอัน
  ไซอันนครแห่งพระเจ้า!
 7. เนื้อร้อง : จอร์จ จิลล์, 1820–1880
  ทำนอง : โจเซฟ จี. โฟนส์, 1828–1906