Kaygandang Sion, Nasa Langit

 


Mga Titik

 1. 1. Kaygandang Sion, sa langit, Lungsod na ’king iniibig;

  Lagusang sakdal sa ganda, Sa templo’y Diyos, liwanag n’ya.

  S’yang pinaslang sa Kalbaryo, Sa ’ki’y buksan, pinto nito.

 2. [Chorus]

  Sion, Sion, aking Sion; Kaygandang Sion;

  Sion na lungsod ng Diyos!

 3. 2. Kaygandang langit, kay ning-ning; Mga anghel, nakaputi;

  Mga awit, walang patid; Himig ng alpa ay batid.

  Sa pagawit ay sasali, At aawit ng papuri.

 4. 3. Kaygandang koronang taglay, Sagisag ng pagtagumpay;

  Naro’y kaygagandang tao, Mga tinubos ni Cristo.

  Do’n ko lamang makakamtan, Ang ginhawang walang hanggan.

Titik: George Gill, 1820–1880

Himig: Joseph G. Fones, 1828–1906