Härliga Sion, himmelsk brud

 


Sångtexter

 1. 1. Härliga Sion, himmelsk brud,

  härliga stad i älsklig skrud,

  härliga port till Herrens hus,

  härliga tempel, Gud dess ljus.

  Herren som vandrat korsets stig

  öppnat dess himlaport för mig.

 2. [Chorus]

  Sion, Sion, sköna Sion,

  härliga Sion,

  Sion, Sion, Herrens stad!

 3. 2. Härliga land, för evigt grönt,

  härliga änglar, klädda skönt,

  härliga ton, som aldrig dör,

  härliga sång av himmelsk kör!

  Där har jag fyllt mitt livs mission,

  böjande knä vid Frälsarns tron.

 4. 3. Härliga kronor givas där,

  härliga palmer segrarn bär,

  härliga dräkt de frälsta få,

  härliga de som där ingå!

  Dit står min håg, min längtans sång,

  där skall min ro bli ljuv och lång.

Text: George Gill, 1820–1880

Musik: Joseph G. Fones, 1828–1906