Himmelske Fader, nådens Gud

 


Tekst

 1. 1. Himmelske Fader, nådens Gud

  bragte til jorden sandheds bud;

  du har mig sendt til jorden ned,

  givet mig af din kærlighed;

  du har mig lært at søge dig,

  og du vil aldrig svigte mig.

 2. [Chorus]

  Kære Fader, Himmelens Herre,

  Evigheds Fyrste,

  priset være Herrens navn.

 3. 2. Nådige Frelser, du Guds Lam,

  du, som har sonet for min skam,

  levet på jorden uden synd,

  døden på korset var din løn.

  Derved du gav mig liv og fred,

  viste mig vej til salighed.

 4. 3. Hellige engle blev sendt ud,

  gengav til verden Herrens bud,

  førte mig ind på frelsens sti,

  ledte mig frem og stod mig bi.

  Derfor hans pris frembæres her:

  Tak til min Gud og Frelser kær.

Tekst: ubekendt

Musik: Joseph G. Fones, 1828–1906