Ke Ke Loto-māʻulalo

 


Lyrics

 1. 1. Ke ke loto-māʻulalo Pea tataki he ʻOtua,

  Pea te Ne talia ʻa hoʻo ngaahi lotú.

  Mo e tangi ʻoku fai atú, Te Ne tāpuakiʻi koe

  Pea te ke maʻu ʻa e moʻui fiemālié,

 2. 2. Loto-māʻulalo ʻi ho uí, Ko e ʻOtuá te Ne akoʻi,

  Tauhi fiefia ki Heʻene fānau he haohaoá.

  Ke ke loto-māʻulalo, Pea te ne tataki koe

  Mo ʻave koe ki ʻapi ke mo nofo maʻu ai pē.

Fakaleá moe fakatuʻungafasí: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015 © 1985 LDS

Book
Hymns
Hymn Number
65
Music
Grietje Terburg Rowley.
Text
Grietje Terburg Rowley.
Scriptures
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 112:10, ʻEta 12:27
Meter
8 8 14 8 8 14
Topic
Anga-fakalaumalié, Fakahinohinó mo e Tatakí, Kātaki ki he Ngataʻangá, Loto-māʻulaló, Lotú, Ngāue-ʻofá
Tune
Be Thou Humble
Languages
Bahasa Indonesia
Hendaklah kau Rendah Hati (Buku Nyanyian Pujian)
47
Dansk
Vær kun ydmyg (Salmebog)
67
Deutsch
In Demut (Gesangbuch)
78
English
Be Thou Humble (Hymns)
130
Español
Sé humilde (Himnario)
70
Français
Oh! Sois humble (Cantiques)
69
Gagana Samoa
Ia e Lotomaualalo (Viiga)
69
Italiano
Sii umile (Innario)
76
Latviešu Valoda
Pazemībā dienas vadi (Garīgo dziesmu grāmata)
71
Lietuvių Kalba
Nusižemink (Giesmynas)
64
Magyar
Alázatos légy a bajban (Himnuszoskönyv)
74
Norsk
Vær du ydmyk (Salmebok)
53
Português
Sê Humilde (Hinário)
74
Q'eqchi'
Saʼ laa chʼool tuulan chatwanq
73
Reo Tahiti
’Ia haeha’a noa ’oe
64
Română
Fii umil (Imnuri)
82
Suomi
Ole nöyrä (Laulukirja)
77
Svenska
Är du ödmjuk i din svaghet (Psalmboken)
76
Tagalog
Magpakumbaba Ka (Himnaryo)
75
Български
Ти смирен бъди (Сборник химни)
82
Русский
Будь смиренным (Книга гимнов)
63
Українська
Будь у слабкостях смиренним (Збірник гімнів)
65
ภาษาไทย
ท่านจงถ่อมใจ (หนังสือเพลงสวด)
55
한국어
약한 자여 겸손하라 (찬송가)
85
中文
你要謙遜 (聖詩選輯)
70
日本語
高ぶりを慎み (賛美歌集)
71