Pumayapa, Aking KaluluwaMga Titik

 1. 1. Pumayapa, aking kaluluwa:

  Tiisin mo, pasakit at dusa.

  Hayaan mong ang Diyos ang maglaan;

  S’ya ay tapat magpakailanpaman.

  Pumayapa: aking kaluluwa:

  Sa dulo ng landas, may ligaya.

 2. 2. Pumayapa, aking kaluluwa:

  Diyos ang patnubay mo at kalinga.

  Pag-asa mo ay h’wag mapaparam,

  Bawat hiwaga’y may kasagutan.

  Pumapaya: ang alon at hangin,

  Tinig N’ya ay palaging susundin.

 3. 3. Pumayapa, aking kaluluwa:

  Walang hanggang makakapiling S’ya,

  Paglipas ng bawat pagdurusa,

  At pagkamit ng bawat ligaya.

  Pumayapa: Pagpawi ng luha,

  Ligtas tayong muling magkikita.

Titik: Katharina von Schlegel, p. 1697; isi. ni Jane Borthwick, 1813–1897

Himig: Jean Sibelius, 1865–1957. Ina. Karapatang-sipi, 1933 ng Presbyterian Board of Christian Education; pinanibago, 1961; mula sa The Hymnal. Ginamit nang may pahintulot ng The Westminster Press, Philadelphia, Pa. Ang paggawa ng kopya nang walang kasulatang pahintulot ng may-ari ng karapatang-sipi ay ipinagbabawal.