Nurimk, širdieŽodžiai

 1. 1. Nurimk, širdie, juk Viešpats su tavim;

  tad sunkų kryžių mums nunešt pavyks.

  Paliki Dievui rūpintis manim –

  Jis niekad neapleis ir nepaliks.

  Nurimk, širdie, nes tavo Draugas čia –

  mane už rankos perves per kančias.

 2. 2. Nurimk, širdie, nes Dievas žada tau

  rytojun vesti niekad nepaliaut.

  Kai bus sunku, tikėk Juo dar tvirčiau,

  tai, kas neaišku, išaiškės vėliau.

  Nurimk, širdie, nes bangos ir audra

  dar mena balsą To, kurs buvo čia.

 3. 3. Nurimk, širdie, jau greit išauš diena,

  kai su Dievu gyvensim amžinai.

  Vargų nei baimės jau nebus tada,

  tyriausios meilės vėl sugrįš džiaugsmai.

  Nurimk, širdie, skausmų jau nebeliks,

  visi danguj laimingi susitiks.

Žodžiai: Katharina von Schlegel, gim. 1697; išvertė Jane Borthwick, 1813–1897.

Muzika: Jean Sibelius, 1865–1957. © 1900 by Breitkopf and Härtel. Aranžuotė © 1933 The Presbyterian Board of Christian Education; atnaujinta 1961; iš The Hymnal. Spausdinama gavus leidimą iš The Westminster Press, Philadelphia, PA. Be raštiško autorinių teisių savininko leidimo šią giesmę kopijuoti draudžiama.