Regėjau Kristaus antrą atėjimą

Žodžiai

 1. 1. Regėjau Kristaus antrą atėjimą prieš save:
  Jis vaisius rūstybės mynė tarsi vyno spaustuve
  ir paleido kalaviją – savo žodį su galia;
  taip žengia Jo tiesa.
 2. Šlovink Dievą, aleliuja!
  Šlovink Dievą, aleliuja!
  Šlovink Dievą, aleliuja!
  Te žengia Jo tiesa.
 3. 2. Suskambo Jo trimitas – neatšaukiama valia,
  bus ištirtos mūsų širdys Jo aukščiausiame teisme.
  Mano siela, atsakyki greitai Jam džiugia geisme:
  te Dievas žengs žeme!
 4. Šlovink Dievą, aleliuja!
  Šlovink Dievą, aleliuja!
  Šlovink Dievą, aleliuja!
  Te žengia Jo tiesa.
 5. 3. Anapus vandenyno Kristus gimė nuostabus.
  Jo krūtinėje šlovė, kuri pakeisti gali mus.
  Juk jis mirė, kad pašventintų tave, mane, visus.
  Te Dievas žengs žeme!
 6. Šlovink Dievą, aleliuja!
  Šlovink Dievą, aleliuja!
  Šlovink Dievą, aleliuja!
  Te žengia Jo tiesa.
 7. Žodžiai: Julia Ward Howe, 1819–1910.
  Muzika: kompozitorius nežinomas, apie 1861.