Regėjau Kristaus antrą atėjimą

 


Žodžiai

 1. 1. Regėjau Kristaus antrą atėjimą prieš save:

  Jis vaisius rūstybės mynė tarsi vyno spaustuve

  ir paleido kalaviją – savo žodį su galia;

  taip žengia Jo tiesa.

 2. [Chorus]

  Šlovink Dievą, aleliuja!

  Šlovink Dievą, aleliuja!

  Šlovink Dievą, aleliuja!

  Te žengia Jo tiesa.

 3. 2. Suskambo Jo trimitas – neatšaukiama valia,

  bus ištirtos mūsų širdys Jo aukščiausiame teisme.

  Mano siela, atsakyki greitai Jam džiugia geisme:

  te Dievas žengs žeme!

 4. 3. Anapus vandenyno Kristus gimė nuostabus.

  Jo krūtinėje šlovė, kuri pakeisti gali mus.

  Juk jis mirė, kad pašventintų tave, mane, visus.

  Te Dievas žengs žeme!

Žodžiai: Julia Ward Howe, 1819–1910.

Muzika: autorius nežinomas, apie 1861.